Partners actief tijdens autismeweek

Logo_Autismeweek 2015Van 28 maart t/m 4 april vindt de Nationale Autismeweek plaats met het thema  ‘Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel!’ LKH Nederland samenwerkingspartners GGZ Noord-Holland-NoordJonx|Lentis, ListerLeo Kannerhuis Brabant en Dr. Leo Kannerhuis zijn actief in het organiseren van activiteiten gedurende deze dagen om zo meer aandacht te vragen voor autisme. Meer informatie over de autismeweek is te vinden op www.autismeweek.nl 

 

28 maart en 1 april: Informatiemarkt en workshops bij GGZ Noord-Holland-Noord
Op zaterdag 28 maart en woensdag 1 april organiseert GGZ Noord-Holland-Noord een informatiemarkt en workshops i.s.m. het convenant autisme.

De informatiemarkt en workshops zijn interactief en staan in het teken van beleving. Een van de workshops die u kunt volgen is het AutismeBelevingsCircuit, een unieke ervaring. Daarnaast is er een spreker aanwezig, die vanuit haar persoonlijke ervaring en beleving over autisme vertelt. Er is alle ruimte om met haar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Op de informatiemarkt is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan professionals. Er is informatie te vinden over o.a. welke vormen van autisme er zijn, behandelmogelijkheden en hoe er mee om te gaan.

De informatiemarkt en workshops vinden plaats op zaterdag 28 maart, van 10.00 – 14.00 uur in het Heliomare College, Amstelstraat 5 in Alkmaar. En op woensdag 1 april van 13.00 tot 17.00 uur in ’t Wijkhuis Den Helder, Texelstroomlaan 5. Toegang is gratis. Meer informatie leest u op de website van GGZ NHN

 

Vanaf 30 maart: Expositie ‘Mijn kant’ bij Jonx|Lentis
Vanaf maandag 30 maart t/m 2 september 2015 vertoont het ATN Friesland van Jonx|Lentis een bijzondere expositie met de titel ‘Mijn kant’.

‘Mijn kant’, dat blijken er vele te zijn: creatief, talentvol, betrouwbaar, gepassioneerd, intelligent, doorzetter, punctueel, out-off de box denker, kleurrijk, gefascineerd,…….

Als je in dagelijks leven bedolven raakt onder de hoeveelheid indrukken, woorden, gedachten, beelden, snelle communicatie, dan raak je soms de (rode) draad kwijt. Je zelfbeeld kan onduidelijk worden en je kwaliteiten komen misschien niet altijd goed naar voren.

De exposanten laten met hun tentoongestelde werk zien dat ze zich hebben verdiept in de specifieke kenmerken van autisme, waardoor hun  zelfbeeld en kwaliteiten zichtbaar worden. Ze buiten hun creativiteit uit door middel van gedichten, objecten, schilderijen, installaties en tekeningen

De expositie vindt plaats van 30 maart t/m 2 september bij ATN Friesland, Zuiderdwarsvaart 72 te Drachten. Openingstijden voor deze expositie: 9.00-16.00 uur van maandag t/m vrijdag.

 

2 april: Open avond en informatiebijeenkomsten bij Lister
In samenwerking met andere organisaties organiseert Lister activiteiten in Houten. Alle informatie is te vinden op www.autismeweekhouten.nl. Deze website is ontwikkeld door een cliënt van Lister Houten Castellum.

Op 2 april is er een open avond voor geïnteresseerden. Hierbij zullen ook cliënten aanwezig zijn die bezoekers voorzien van een rondleiding en meer informatie. Daarnaast zijn er die avond ook twee informatieve bijeenkomsten waaraan je kunt deelnemen: ‘Autisme en werk’ en ‘Hoe vergroot ik mijn zelfredzaamheid?’.

 

2 april: Leo Kannerhuis Brabant organiseert thema-avond met informatiemarkt en workshops
Op donderdag 2 april organiseert Leo Kannerhuis Brabant i.s.m. lokale partners de thema-avond ‘Autisme in de verschillende levensfases’.  Tijdens deze avond worden alle levensfasen (van het jonge kind tot de oudere met autisme) Er wordt hierbij speciale aandacht besteed aan het onderwerp seksualiteit en relaties.

Tijdens deze avond is er tevens een informatiemarkt, die per levensfase informatie biedt over hulpverlening, onderwijs, werk, wonen en relaties. Uiteraard bestaat hier de mogelijkheid vragen te stellen.

Ook kunnen er workshops en lezingen worden gevolgd over integrale vroeghulp voor het jonge kind, begeleiding binnen het ROC, sporten met autisme, begeleid werken, werktrajecten, wonen, ASS bij 55-plussers.

De thema-avond vindt plaats in De Poorten in Tilburg en duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Toegang is gratis.

De organisatie is in handen van: Dr. Leo Kannerhuis Brabant, Amarant, ContourdeTwern, De Hondsberg,  GGZ Breburg, Impegno, JuniorCare, De Kracht van Speciaal, MEE en RIBW Brabant.

 

29 maart t/m 2 april: Dr. Leo Kannerhuis zendt AutismeTV uit
AutismeTV heeft op verzoek van het Dr. Leo Kannerhuis vijf mensen met autisme benaderd met de vraag: wat heeft jou geholpen? Hun reactie is verwerkt in vijf videoportretten die in de Autismeweek dagelijks vanaf 13.00 uur te zien zijn via www.autismetv.nl. Daarna zijn ze beschikbaar via programma gemist op de website.

Zondag 29 maart
Menno
Menno is 19 jaar en woont sinds kort zelfstandig met zes uur begeleiding. Hij leert voor kok en loopt stage in de keuken van een restaurant. Cognitieve gedragstherapie heeft hem veel sterker gemaakt, zegt hij.

Maandag 30 maart
Inge
Inge is een meisje van 13 jaar, ze zit op de Havo en woont op een boerderij in het Gelderse Vorden. Ze heeft de diagnose klassiek autisme, maar heeft heel goed leren omgaan met haar autisme dankzij begeleiding en speciaal onderwijs.

Dinsdag 31 maart
Ischa
Ischa is 23 jaar en woont met begeleiding in een soort van aanleunwoning. Ischa is heel tevreden over hoe het nu met hem gaat. Ik heb me goed ontwikkeld, dankzij de begeleiding, zegt hij. Hij liefst wil hij echt op zichzelf gaan wonen ergens in een middelgrote stad.

Woensdag 1 april
Lina
Lina is een meisje van 11 jaar en is stapelgek op haar hond Timo. Dat is haar grote vriend, hij steunt haar als zij boos of verdrietig is. Lina vindt dat zij door de deeltijdbehandeling die ze op dit moment krijgt beter leert hoe ze met haar autisme om moet gaan.

Donderdag 2 april
Monique
Monique is fotograaf. Ze is van geboorte Engelse, maar studeerde, werkt en woont al geruime tijd in Nederland. Pas in 2008 kreeg ze de diagnose autisme. Toen pas begreep ze waarom ze zich altijd anders voelde. Dat heeft haar erg geholpen, samen met andere praktische dingen.