Hoe autisme doelmatig te behandelen? Interview in Volkskrant met Matt van der Reijden

In Het Brein, bijlage bij de Volkskrant van 24 maart, houdt Matt van der Reijden een pleidooi voor preventieve interventies. Matt van der Reijden is psychiater en geneesheer directeur in het Dr. Leo Kannerhuis en als Raad van Advies-lid verbonden aan het samenwerkingsverband Leo Kannerhuis Nederland. Matt is een groot voorstander van vroege diagnose en vroege interventie.

artikel volkskrant Matt vd Reijden 20150324