Interventie bij peuters met autisme verbetert leerprestaties

Voor peuters met het autisme spectrum stoornis (ASS) blijkt vroegtijdige interventie van belang. Dit zou hun intellectuele capaciteiten verbeteren en zou zelfs de symptomen verminderen, zelfs jaren na de behandeling. Dit blijkt uit een studie naar de therapie Early Start Denver Model (ESDM). Dat meldt vakblad Vroeg.

In de studie is gekeken naar de resultaten op lange termijn van intensieve interventie op jonge leeftijd. Met de betreffende therapie is gestart toen de kinderen 18 tot 30 maanden oud waren. Therapeuten en ouders werkten gedurende twee jaar meer dan 15 uur per week met de peuters. ESDM is ontworpen ter bevordering van het leren van sociale en communicatieve vaardigheden. Deze aanpak moet de motivatie van het kind vergroten en volgt de interesse van ieder individueel kind, bijvoorbeeld door leuke activiteiten te ondernemen en eenvoudige dagelijkse routines aan te bieden.

Eerder was al aangetoond dat kinderen met autisme profiteren van dit type ingreep, maar het was nog niet bekend dat het ook werkt met zeer jonge kinderen en over een langere termijn. “Wanneer je vroegtijdig intervenieert in het leven van een kind, kan dit een groot verschil maken. We hopen dat dit zich vertaalt in een hogere kwaliteit van leven voor kinderen met ASS”, zegt leidend auteur Annette Estes, directeur van de Universiteit van Washington Autism Center.

Uit de resultaten blijkt dat het belangrijk is om met één-op-één interventie te starten zodra symptomen van autisme ontstaan. Dit is voor veel kinderen al het geval voor ze 30 maanden oud zijn. De kinderen die de therapie hadden gehad bleken zelfs twee jaar na het beëindigen van de interventie de geboekte winst te hebben behouden. Dit betreft zowel de algemene intellectuele capaciteit als taalvaardigheid. Ook was er sprake van verminderde autismesymptomen. Na twee jaar bleken de kinderen een significant grotere toename van IQ, afstemming en communicatie te hebben.

Bron: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/kinderopvang/nieuws/28174-interventie-bij-peuters-met-autisme-verbetert-leerprestaties.html