GGZ Noord-Holland-Noord creëert appartementen in kader van ambulantisering

In de voormalige ggz-woonvorm De Moutmolen te Heerhugowaard heeft GGZ Noord-Holland-Noord appartementen gecreëerd voor cliënten van het centrum autisme. Op 1 april zijn de appartementen opgeleverd. De cliënten die naar deze appartementen verhuizen woonden voorheen in De Daalder in Alkmaar en op de woonwerkvoorziening autisme in Heiloo. Het team van de woonwerkvoorziening heeft de cliënten op de verhuizing voorbereid door te trainen naar meer zelfstandigheid.

De verhuizing van de cliënten van de woonwerkvoorziening naar de Moutmolen vindt plaats in het streven naar ambulantisering binnen GGZ NHN. Ambulantisering betekent dat mensen zoveel mogelijk behandeld worden in hun eigen thuisomgeving. Het centrum autisme kiest er daarom voor om die cliënten die daartoe in staat zijn verder te behandelen in de omgeving van hun eigen appartement in de Moutmolen. Dit vergroot de zelfredzaamheid en de sociale participatie van cliënten.