Geslaagd seminar over zingeving en levenswens

Op woensdag 29 november j.l. vond het seminar ‘Zingeving en levenswens bij autisme’ plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het werd een geslaagde middag, met veel aandacht voor ervaringsverhalen door ervaringsdeskundige sprekers op het gebied van autisme. Die werden goed afgewisseld met lezingen van autoriteiten op het gebied van suïcide en herstelperspectief.

Ervaringsdeskundige Jim Clewell sprak met begeleider bij ontwikkelingsvragen Dikkie Roelofsen over zijn levensverhaal. Ook Linsey Wijburg en Arnout Aalbers deden ieder hun bewogen verhaal in het kader van zingeving.

Suïcide versus herstel 
Autoriteit op het gebied van suïcidepreventie prof. dr. Ad Kerkhof bracht een zwaar onderwerp met de nodige lichtvoetigheid. Hij lichtte toe hoe het proces naar suïcide verloopt en nam het publiek zelfs mee in een geleide fantasie naar een suïcidepoging. Wilma Boevink sprak over herstelperspectief bij psychisch lijden, hierbij haar eigen ervaringen als uitgangspunt nemend.  Nick Ruhe en Peter Plijnaer van Theaterwerkplaats Kazou verzorgden in het programma gepaste muzikale intermezzo’s.

Paneldiscussie
Dagvoorzitter Lammert Kamphuis  (filosoof) daagde panel en publiek uit voor een prikkelende paneldiscussie. Deze ging enerzijds over de vraag ‘hoe ver ga je als hulpverlener in het verlenen van hulp aan iemand die suïcidaal is’ en ‘ben je verantwoordelijk voor de levenszin van een cliënt’? En anderzijds over de vraag: ‘Is gebrek aan levenszin een existentieel probleem of een medisch probleem?’

Het seminar werd bezocht door 150 deelnemers afkomstig van een groot aantal organisaties. Het publiek bestond zowel uit professionals als ervaringsdeskundigen.

Bekijk hier de presentatie van Prof Dr Ad Kerkhof- Suicide en autisme de context –

 

Een foto-impressie van de middag