Gebruik sociaal competentiemodel bij forensische patiënt met autisme

In het V&VN verenigingsblad ‘Dè verpleegkundig specialist’ verscheen een interessant artikel van de hand van Mieke Bellinga, verpleegkundig specialist bij het Centrum Autisme van samenwerkingspartner GGZ Noord-Holland-Noord, over het gebruik van het sociaal competentiemodel bij forensische patiënten met een autisme spectrumstoornis.

Forensische patiënt met een autisme spectrumstoornis in balans

Sociale competentie vergroten bij een forensische patiënt met een autismespectrumstoornis.

Patiënten met een autisme spectrumstoornis vormen een substantiële groep in de forensische psychiatrie. In een gevalsbeschrijving laat zij zien hoe het werken vanuit het sociaal competentiemodel kan bijdragen aan stabilisatie in de behandeling van een forensische patiënt met autisme.

Artikel: Bellinga, M. (2014). Forensische patiënt met een autismespectrumstoornis in balans. Dè Verpleegkundig Specialist (V&VNVS), 9, 34-39.

Publicatie op te vragen via de bibliothecaris van uw instelling.