Franchiseformule kan de zorg verbeteren

stetoscoop2In 2013 nam Leo Kannerhuis Nederland deel aan het onderzoek naar franchiseformules in de zorg. Op vrijdag 28 november promoveerde onderzoeker Karlijn Nijmeijer bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (IBMG) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De conclusie van haar proefschrift met de titel “Making Franchising in Healthcare Work” luidt: “Franchising kan leiden tot betere zorg waarbij zorgverleners weer enthousiast hun beroep kunnen uitoefenen. Dat lukt echter alleen als franchise op de juiste wijze wordt toegepast. Wat die juiste wijze is, verschilt per situatie.”

In de Nederlandse winkelstraat kun je niet om franchiseformules heen. Of je nu op zoek bent naar een lekker broodje, nieuwe sokken, shampoo of een hypotheek voor je huis, de Subway, Hema, Kruidvat en Hypotheker helpen je uit de brand. Franchiseformules duiken ook steeds vaker op in de gezondheidszorg.

Hooggespannen verwachtingen
Zorgorganisaties en zorgverleners die gaan franchisen hebben hooggespannen verwachtingen. Door samenwerking binnen een formule kunnen zorgverleners profiteren van eerder ontwikkelde kennis, ervaringen en administratieve systemen. Zo kan de zorg betaalbaar blijven en kunnen zorgverleners zich weer echt bezig houden met hun beroep: het leveren van zorg. Met hun eigen vestiging leveren zorgverleners deze zorg dicht bij huis van de cliënt. Het biedt ook gezamenlijke kracht ten opzichte van de steeds machtigere zorgverzekeraars. Maar hoe franchising in de zorg werkt en deze verwachtingen kan waarmaken was nog niet onderzocht.

Overzicht van werkzame factoren vanuit twee perspectieven
Nijmeijer gebruikte inzichten uit andere sectoren om een overzicht te creëren van alle factoren die franchise succesvol kunnen maken in de zorg. Zij onderzocht formules in de oogzorg binnen ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, paramedische zorg, gehandicapten- en jeugdzorg, thuiszorg en ouderenzorg. Wat werkt voor de franchisegever ziet er gedeeltelijk anders uit dan voor de franchisenemers/zorgverleners die tegen betaling op vestigingen onder de formule werken. Voor beide partijen zijn een sterke samenwerking (bv. open communicatie, vertrouwen), passende ondersteuning en een sterke gezamenlijke basis (bv. standaardisatie van patiëntenfolders) belangrijk.

Rekening houden met de situatie
Het proefschrift laat ook zien dat bij verschillende typen zorg, klantwensen en resultaatdoelen verschillende keuzes geëigend zijn. Zo is het essentieel dat zorgverleners binnen de formule veel speelruimte hebben als de zorg voor een patiënt veel maatwerk vereist. Als de patiënt of verzekeraar juist een grote mate van zekerheid wil hebben over de kwaliteit en kosten van zorg die geleverd worden, is veel ondersteuning en standaardisatie geëigend. Ook is het belangrijk om niet naar ÉÉn onderdeel van de franchiseorganisatie te kijken, maar naar het geheel. De primaire conclusie is dan ook dat er geen blauwdruk is voor het succes van franchise in de zorg, aldus Nijmeijer. In elke situatie zal steeds opnieuw een keuze gemaakt moeten worden uit de verschillende bouwstenen voor succesvolle franchising.

Nadere informatie
Karlijn Nijmeijer promoveerde op vrijdag 28 november 2014 j.l.

Contact: Marketing & Communicatie iBMG, T (010) 408 8858 E communicatie@bmg.eur.nl