Ervaringsraad zet verder voet aan de grond

Acht creatieve, gedreven kritische mensen die hun ervaring en deskundigheid inzetten om mensen met autisme te helpen een passende plaats in te nemen in de samenleving. Dat is de Ervaringsraad van Leo Kannerhuis Nederland in een notendop.

Onlangs verscheen de brochure over de Ervaringsraad: ‘Deskundigen met een missie’. Hierin stellen zij zich voor en vertellen wat hen drijft om die ambassadeursrol te vervullen.

Wat doet de Ervaringsraad?

De Ervaringsraad heeft sinds de oprichting in 2013 haar bestaansrecht doen gelden. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen, maar altijd met als doel de zorg te verbeteren voor mensen met autisme.

De Ervaringsraad werkt ook intensief mee aan de ontwikkeling van blended behandelmodules. En één keer per jaar vergadert zij samen met de Raad van Advies van Leo Kannerhuis Nederland. De Ervaringsraad is samengesteld uit één lid per deelnemende partner. Deze personen zijn ofwel ervaringsdeskundige of naaste (ouder/partner) van een persoon met autisme.

Vertegenwoordigers autisme

De Ervaringsraad is samengesteld uit één lid per deelnemende samenwerkingspartner. Deze personen zijn ofwel ervaringsdeskundige of naaste (ouder/partner) van een persoon met autisme.Inmiddels hebben ook twee landelijke belangenorganisaties, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Vereniging PAS Nederland (PAS) een vertegenwoordiger in de Ervaringsraad.

De brochure over de Ervaringsraad is hier te lezen.