Ervaringsraad

De Ervaringsraad neemt binnen Leo Kannerhuis Nederland een centrale plek in. Zij is co-creator bij de ontwikkeling van blended behandelmodules, samen met zorgprofessionals en ontwikkelaars. Door de behoeften van mensen met autisme als uitgangspunt te nemen, worden producten ontwikkeld die aansluiten bij de gebruikers.


Daarnaast initieert de Ervaringsraad thema’s en adviseert zij de Raad van Advies over zaken die voor mensen met autisme van belang zijn. De Ervaringsraad is samengesteld uit één lid per deelnemende partner. Deze personen zijn ofwel ervaringsdeskundige of naaste van een persoon met autisme. Daarnaast zijn twee landelijke belangenorganisaties vertegenwoordigd binnen de Ervaringsraad:

Marc van der Burgh is voorzitter van de Ervaringsraad van Leo Kannerhuis Nederland.