Ervaringsdeskundige bij centrum autisme GGZ-NHNHet centrum autisme, onderdeel van GGZ Noord-Holland-Noord, heeft per 1 november haar eerste ervaringsdeskundige in dienst genomen. Deze ervaringsdeskundige is iemand met autisme, die zijn eigen ervaringen zal gaan inzetten om anderen te ondersteunen. De ervaringsdeskundige zal zijn expertise gaan inzetten in het ambulante werkveld.

GGZ Noord-Holland-Noord heeft de inzet van ervaringsdeskundigheid hoog op de agenda staan. Inmiddels heeft de organisatie 25 ervaringsdeskundigen in dienst op verschillende plekken in de organisatie. Daar was nog niemand met autisme bij. Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft met een psychiatrische aandoening in de rol van cliënt en die vervolgens in de rol van hulpverlener deze ervaring op een professionele manier inzet voor de behandeling van andere cliënten. Hij of zij levert een bijdrage aan het herstelproces van cliënten vanuit cliëntenperspectief door middel van zelfstandige cliëntcontacten en bevordering van herstelgeoriënteerde hulpverlening binnen de GGZ Noord Holland Noord.