Eervolle vermelding voor onderzoek multiplexgezinnen

De twee posters van het Reach-Aut project over multiplexgezinnen hebben vrijdag 11 maart 2016 op het Nationaal Autisme Congres in Rotterdam een eervolle vermelding gekregen van de postercommissie. Het betreft de posters:

De eervolle vermelding werd toegekend omdat op de posters – hoewel pril – al eerste resultaten werden gepresenteerd en vanwege de grote maatschappelijke relevantie van het onderwerp. Afsluitend werd door de voorzitter van de postercommissie em. Prof. Ina van Berckelaer-Onnes bovendien nog de aanmoediging uitgesproken om volgend jaar nog meer resultaten van het onderzoek te laten zien op het congres.

Over het onderzoek naar multiplexgezinnen

Het Reach-Aut project over multiplexgezinnen richt zich op de zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren en jong volwassenen (16-30 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) uit gezinnen met één of meerdere ouders met ASS. Er wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin jongeren met ASS zelfstandig en succesvol in de maatschappij functioneren en welke factoren daarop van invloed zijn.

De samenwerkingspartners van dit project zijn Jonx l Lentis (Dr. l.D.C. (Inge) van Balkom, projectleider namens Leo Kannerhuis Nederland) en de franchisepartners binnen Leo Kannerhuis Nederland (Altrecht, Dr. Leo Kannerhuis, GGZ Noord-Holland-Noord, Lister, Leo Kannerhuis Brabant en Leo Kannerhuis Limburg/Mondriaangroep).

Over Reach-Aut

Reach-Aut is een Academische Werkplaats gericht op autisme met als missie het duurzaam verbinden van kennis over autisme uit praktijk en wetenschap. Autisme-experts delen binnen Reach-Aut kennis met elkaar én met een breder publiek zodat deze kennis benut en gewaarborgd wordt in de praktijk, in beleid en opleiding.

Mensen met autisme, naastbetrokkenen, zorggevers, beleidsmakers en onderzoekers werken samen in zeven projectgroepen. De projectgroepen richten zich op thema’s die voor de gehele levensloop van belang zijn, transitierijke levensfases en complexe problematiek en forse hulpvragen. In 2018 leveren de projectgroepen concrete producten op die direct inzetbaar zijn binnen bijvoorbeeld de zorg of het beleid aangaande mensen met autisme. www.reach-aut.nl

 

academische werkplaats autisme