Dr. Leo Kannerhuis stopt met logeeropvang

Het Dr. Leo Kannerhuis gaat de vijf logeerhuizen op voormalig kinderdorp Neerbosch sluiten. Het blijkt niet langer mogelijk om de gespecialiseerde logeerhuisopvang op een financieel gezonde basis en inhoudelijk verantwoorde wijze voort te zetten. De tarieven die gemeenten bereid zijn voor de logeeropvang te betalen zijn daarvoor ontoereikend.

Het beëindigen van de logeeropvang zal gefaseerd plaatsvinden. Uiterlijk 30 september 2016 sluiten de logeerhuizen hun deuren.

Het Dr. Leo Kannerhuis betreurt het dat het hen niet gelukt is om het logeeraanbod te behouden. Niet alleen voor de cliënten en hun ouders die het aanbod zeer waarderen, maar ook voor de medewerkers die met veel inzet en enthousiasme de logeeropvang hebben vormgegeven.