Dr. Leo Kannerhuis en Karakter tekenen intentie tot samenwerking

De organisaties bundelen hun krachten rond autisme en ontwikkelingsstoornissen in bredere zin. In een intentieverklaring hebben beide raden van bestuur zich op 24 mei jl. uitgesproken over een verdere uitwerking van intensieve samenwerking.

Levensloopperspectief voor patiënten

Door de krachten op het gebied van autisme en in bredere zin ontwikkelingsstoornissen te bundelen, versterken het Dr. Leo Kannerhuis en Karakter excellente behandeling en geven daarbij eenduidigheid waar het beste antwoord gekregen kan worden op de gestelde vraag.

Door de samenwerking ontstaat een leeftijdcontinuüm (diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen) die aansluit op een levensloopbenadering gebaseerd op ontwikkeling, herstel en empowerment.

Nieuwe kennis voor professionals

Daarnaast versterkt de samenwerking mogelijkheden voor complementariteit en versterking voor onderwijs, onderzoek, innovatie en opleiding. Hiermee kan ook de bijdrage aan kennisverspreiding versterkt worden. Het voornemen is om rond oktober 2016 met een uitgewerkt plan en organisatorische vormgeving te komen.