Docenten gezocht bij de RINO Groep

Logo Rino Groep_824x675

De RINO Groep heeft twee vacatures binnen het vakgebied autisme.

Docent post-Hbo opleiding Autismespecialist
De RINO Groep zoekt een:

  • Docent voor de bestaande Post-Hbo opleiding Autismespecialist (deel C, praktijkonderzoek autisme)

Je leert deelnemers praktijkonderzoek op te zetten en uit te voeren rondom een of meer samenhangende vraagstellingen in hun eigen praktijksituatie. Waarbij theoretisch kader, onderzoeksvragen en onderzoeksresultaten verankerd zijn in recente theorievorming en onderzoek. Als docent begeleidt je deze cursisten en beoordeel je het eindverslag en de eindpresentatie.

De docent is minimaal Post-Hbo opgeleid; goed kundig in de verschillende stijlen en theorieën in begeleiding en behandeling, zeer goed geïnformeerd over de verschillende uitdagingen voor mensen met autisme op alle levensdomeinen: (begeleid) wonen, (begeleid) werken/dagbesteding/opleiding en behandeling.

Deel C is de specialisatie module van de Post-Hbo opleiding Autismespecialist. Voordat deelnemers hieraan deelnemen hebben ze al 1,5 jaar scholing gevolgd over autisme, vele opdrachten en toetsen gemaakt en flinke ervaring opgedaan met reflectie op eigen kennis, handelen, attitude en vaardigheden.

 

Meer informatie over de opleiding: http://www.rinogroep.nl/AU165


Docent voor nieuw te ontwikkelen cursus autisme in de forensische zorg
Tevens zoekt de RINO Groep een:

  • Docent voor ontwikkelen/samenstellen en uitvoeren van de nieuwe cursus diagnostiseren/behandelen van autisme in de forensische zorg

Docent is GZ-psycholoog of Klinisch Psycholoog.


Meer info

Belangstelling? Meer weten? Neem contact op met Ike van der Schoor, opleidingsmanager RINO Groep: