Digitale psycho-educatie goed bruikbaar bij mensen met autisme

Het centrum autisme van GGZ Noord-Holland-Noord heeft sinds het voorjaar van 2012 een digitale psycho-educatiemodule voor mensen met autisme. Na een wat aarzelende start wordt de module inmiddels steeds vaker ingezet in de behandeling van volwassenen met autisme. Op dit moment volgen 50 cliënten de behandeling.

Reden voor ontwikkeling van deze digitale psycho-educatie was het vermoeden dat het medium internet goed zou aanslaan bij de doelgroep. Tevens bleek uit eerdere ervaringen dat internetmodules voor depressie en angst heel bruikbaar zijn bij mensen met autisme. Belangrijke criteria om de module te volgen zijn; een goede beheersing van de Nederlandse taal, een normale tot hoge begaafdheid en toegang tot het internet. Daarnaast schat de hulpverlener in of zijn/haar cliënt in staat is tot het volgen van internetbehandeling.

Inmiddels hebben 10 personen de behandeling afgesloten. De inhoud van de module, maar ook de behandelvorm zijn geëvalueerd en de resultaten daarvan zijn positief. Cliënten geven aan dat ze door het volgen van de module meer inzicht in hun stoornis hebben en vinden het prettig dat ze de behandeling in hun eigen tijd kunnen volgen. Daarnaast is de tekst van de module begrijpelijk en zijn de voorbeelden helder. In een later stadium zal de module geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.

De module is in samenwerking met Minddistrict ontwikkeld en toegankelijk via dat portal.