De beste autisme-behandeling binnen bereik …

Onder dit motto is voortvarend gewerkt aan Leo Kannerhuis Nederland, een landelijk samenwerkingsverband van gespecialiseerde zorgaanbieders op het gebied van autisme-spectrumstoornissen (ASS).

In de afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat een landelijk netwerk noodzakelijk is. Het aantal mensen met ASS dat een beroep doet op gespecialiseerde autismehulpverlening wordt steeds groter. Om die reden is besloten tot het bundelen van krachten in de regio van de cliënt.

Samenwerken is essentieel

Uitgangspunt van Leo Kannerhuis Nederland is aansluiting bij het bestaande regionale aanbod. Samenwerken met bestaande partijen biedt het voordeel dat gebruik gemaakt kan worden van bestaande netwerken in de regio.

Om de samenwerking juridisch en inhoudelijk vorm te geven is Leo Kannerhuis Nederland opgericht. De partners binnen het samenwerkingsverband zijn onderdeel van Leo Kannerhuis Nederland. De ervaring die wordt opgedaan binnen Leo Kannerhuis Nederland wordt vervolgens gebruikt om de autismehulpverlening in Nederland doorgaand te verbeteren.