Cliëntwaardering is 7,3 bij Centrum autisme GGZ Noord-Holland-Noord

ThermometerDat is de uitkomst van de cliëntthermometer die in mei 2013 door het centrum autisme van GGZ Noord-Holland-Noord is afgenomen. Het is de derde keer dat het Centrum Autisme dit cliëntwaarderingsonderzoek afneemt. Tijdens eerdere metingen kreeg het centrum een 7,1 en een 7,2.

Er zijn 451 vragenlijsten uitgegaan naar alle cliënten langer dan een half jaar ingeschreven. 33% van de cliënten heeft de vragenlijst teruggestuurd. Een respons vanaf 30% mag representatief genoemd mogen worden.

Met name vragen over de bejegening van de hulpverlener naar de cliënt worden uiterst positief beoordeeld. De vragen over de resultaten van de behandeling werden echter onder het gemiddelde gescoord. Het centrum herkent zich in de resultaten. Er is inmiddels een verbeterplan gemaakt en de meting wordt in 2014 herhaald. De cliëntthermometer van het centrum autisme is te vinden op de website van GGZ NHN