Brochure Ervaringsraad is uit!

De Ervaringsraad bestaat uit creatieve, gepassioneerde, actieve en kritische leden die graag hun ervaring en deskundigheid inzetten om mensen met autisme te helpen een passende plaats in te nemen in de samenleving. In de brochure stellen zij zich voor en vertellen zij wat hen drijft om die ambassadeursrol te vervullen.