Blended behandelmodules

Leo Kannerhuis Nederland ontwikkelt blended behandelmodules op het gebied van autisme, in samenwerking met het Greenhouse van dr. Leo Kannerhuis. De inhoud van de blended behandelmodule is gebaseerd op in de praktijk ontwikkelde interventies, werkvormen, wetenschappelijke literatuur en de eigen expertise van de partners. De modules zijn beschikbaar voor partners van Leo Kannerhuis Nederland.


Kinderen en tieners

Anders boos zijn
In de emotieregulatie module voor kinderen (10-12 jaar) leert een kind om boosheid te herkennen en andere manieren te gebruiken om met boosheid om te gaan.
Wat is autisme?
In deze psycho-educatie module voor kinderen van 8-10 jaar leert een kind op een speelse manier wat autisme is en wat de sterke kanten van autisme zijn.
Naar de brugklas
Deze module voor tieners van 11-13 jaar richt zich op de overstap van groep 8 naar de brugklas. Er wordt geoefend met nieuwe situaties waarin een beroep wordt gedaan op sociale vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden en plannen en organiseren.

Jongeren

Makkelijker contact maken met anderen
Deze module richt zich op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, met als thema gespreksvaardigheden. De module is ontwikkeld voor jongeren van 16-18 jaar. De module heeft als doel het vergroten van gespreksvaardigheden als groeten, gesprek beginnen en op gang houden, vragen stellen, actief luisteren en beurt verdelen.
Voor jezelf opkomen
Deze module richt zich op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, met als thema assertiviteit. De module is ontwikkeld voor jongeren van 16-18 jaar. Het doel van de blended behandelmodule is vergroten van de assertiviteit, waardoor de jongere beter voor zichzelf op kan komen en zijn grenzen aan kan geven.
Vriendschap
Deze module voor jongeren van 14-18 jaar richt zich op het vergroten van de kennis, inzicht en vaardigheden rondom vriendschap. De jongere krijgt informatie over het maken, onderhouden en beëindigen van vriendschap en verkent wat hij of zij daarin belangrijk vindt.
Relaties
Deze module voor jongeren van 14-18 jaar richt zich op het vergroten van de kennis, inzicht en vaardigheden rondom relaties. De jongere krijgt informatie over omgaan met verliefdheid, daten, wat belangrijk is in een relatie, omgaan met problemen en het beëindigen van een relatie.
Seksualiteit
In deze module voor jongeren van 14-18 jaar krijgt de jongere informatie over lichamelijke veranderingen in de puberteit, omgaan met seksuele verlangens, zelfbevrediging, seksueel contact, eigen grenzen, grenzen van de ander en veilige seks.

Volwassenen

Wat is autisme?
In deze psycho-educatie module krijgt de volwassene informatie over wat autisme is, welke invloed autisme heeft op het denken en doen en wat sterke en minder sterke kanten van autisme zijn. De volwassene onderzoekt tevens wat autisme voor hem of haar betekent.
Omgaan met emoties
Deze emotie-regulatie module is bedoeld als eerste interventie in het onderzoeken hoe emoties werken en welke technieken mogelijk kunnen helpen bij het reguleren van emoties.
Sollicitatietraining volwassenen
Het doel van de behandelmodule is de deelnemer voorbereiden op het sollicitatieproces. Daarnaast versterkt of ontwikkelt deelnemer vaardigheden die nodig zijn voor het solliciteren.
ACT (Acceptance and Commitment Therapy
De therapie leert deelnemers om een zachtaardige houding aan te nemen ten opzichte van hun gedachten, gevoelens en herinneringen, waarbij ze op weg gaan om doelen en dromen te verwezenlijken.
Zelfbeeld en identiteit
In deze module krijgen (jong)volwassenen (vanaf 16 jaar) met ASS zicht op wie ze zijn, hoe ze over zichzelf denken en hoe dit samen met hun autisme hun dagelijks leven en relaties beïnvloedt.

Ouders

Mijn kind heeft autisme
Een psycho-educatie module voor ouders met een kind met autisme in de leeftijd van 6-18 jaar. Men leert wat autisme is, welke invloed autisme heeft op de ontwikkeling van een kind en wat hen zou kunnen helpen om het leven met autisme makkelijker te maken.
Opvoeden als je zelf autisme hebt
In de module leert de ouder (met kinderen tussen 4-12 jaar) wat opvoeden is, welke opvoedvaardigheden er zijn en hoe je deze kunt toepassen en waar je als ouder(s) rekening mee kunt houden als er sprake is van autisme bij een (van de) opvoeder(s).
Mijn kind online
Ouders krijgen zicht op de voordelen en risico’s van het internet en sociale media voor kinderen (met autisme). Ook krijgen ouders handvatten om hun kind te kunnen begeleiden bij internetgebruik. Deze module vervangt de Kannerpsycho-educatiemodule ‘Jongeren met ASS en internet’.
Autisme en eten
Ouders krijgen zicht op de impact die autisme kan hebben op het eetgedrag van hun kind. Ze ontvangen tips en handvatten. Deze module vervangt de Kannerpsycho-educatiemodule ‘Gezonde voeding en Autisme’.
Autisme en vrije tijd
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar. De module kan ingezet worden als onderdeel van psycho-educatie over autisme aan ouders of als onderdeel van ouderbegeleiding.

Naasten

Psycho-educatie voor naasten van volwassenen met ASS
Een online module voor bijv. broers, zussen, vrienden, colelga’s die vragen hebben op het gebied van autisme en omgang met hun naaste.