Blended behandelmodule Vriendschap, Relaties en Seksualiteit nu beschikbaar

In opdracht van Leo Kannerhuis Nederland is de blended behandelmodule ‘Vriendschap, Relaties en Seksualiteit’ ontwikkeld. Deze driedelige behandelmodule is gericht op jongeren van 14-18 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De module kan worden ingezet binnen (poli)klinische en ambulante behandeling.

blended module vriendschap relaties seksualiteit

Jongeren houden zich bezig met vriendschappen, verliefdheid en seks. Deze onderwerpen zijn voor een “gewone” jongere soms al ingewikkeld, maar vormen voor jongeren met autisme vaak een extra uitdaging. In de blended behandelmodule Vriendschap, Relaties en Seksualiteit komen deze thema’s uitgebreid aan de orde. Toegesneden op de specifieke vragen en problemen waar jongeren met autisme mee kampen.

Ook wordt aangesloten bij de belevingswereld van de jongeren door informatie online aan te bieden. Jongeren kunnen in hun eigen omgeving en in hun eigen tijd informatie lezen en onderzoeken hoe zij situaties ervaren of wat zij lastig vinden. De face-2-face bijeenkomsten met de behandelaar focussen vervolgens op het vertalen van de informatie naar de eigen situatie, het weerbaarder maken van de jongere en vaardigheden meegeven waardoor de jongere zekerder in vriendschappelijke en intieme situaties kan functioneren.

Inhoud van de blended behandelmodule
De module bestaat uit 3 delen die los van elkaar gegeven kunnen worden. In het eerste deel ‘Vriendschap’ leert de cliënt wat vriendschap is, hoe het ontstaat en onderhouden kan worden. In het tweede deel ‘Relaties’ ontwikkelt de cliënt vaardigheden en groeit in bewustwording van eigen ideeën en wensen op het gebied van relaties. Het derde deel ‘Seksualiteit’ is gericht op het bespreekbaar maken van seksualiteit en het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van seksualiteit.

Bij ieder thema verkent de cliënt wat hij belangrijk vindt, wat grenzen en wensen zijn, wat de impact van zijn ASS is op de thema’s en wat hij daarom lastig vindt. Daarnaast is de realiteitstoetsing van de ideeën van de cliënt over relaties van belang om het gedrag beter te leren afstemmen in de sociale context.

De module is ontwikkeld door jongeren die input hebben geven voor het beeldmateriaal en situaties die zij tegen komen. Verder is gebruik gemaakt van in de praktijk ontwikkelde interventies, werkvormen, wetenschappelijke literatuur en de eigen expertise van de partners.

Beschikbaarheid
De module is vanaf nu beschikbaar voor gebruik in behandeling voor de partners van Leo Kannerhuis Nederland via Minddistrict. Voor de partners die niet met Minddistrict werken, staat de informatie op het uitwisselplatform BIT DATA. De info kan gebruikt worden om de module in het eigen CMS in te bouwen, waarna het gebruikt kan worden in de behandeling.

Op termijn komt dit kennisproduct ook beschikbaar voor geïnteresseerden buiten het samenwerkingsverband van Leo Kannerhuis Nederland.

 

 

Bekijk alle blended behandelmodules die Leo Kannerhuis Nederland heeft ontwikkeld.