Afscheid van bestuurder Egbert Reijnen na 35 jaar autismehulpverlening

autismehulpverlening

Egbert Reijnen

Bestuurder Egbert Reijnen van het Dr. Leo Kannerhuis en initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Leo Kannerhuis Nederland, heeft eind juni zijn taak neergelegd als bestuurder van het Dr. Leo Kannerhuis en Leo Kannerhuis Nederland. Hiermee komt een (voorlopig) einde aan een actieve carrière in de GGz waarvan 35 jaar zich heeft afgespeeld in de autismezorg.

Eén van de speerpunten in het beleid van Egbert Reijnen was het beschikbaar en bereikbaar maken van het gespecialiseerde autismeaanbod van het Dr. Leo Kannerhuis in Nederland. In 2007 nam hij het initiatief tot de vorming van Leo Kannerhuis Nederland. Op dit moment bestaat dit samenwerkingsverband uit acht partners verspreid over Nederland.

Koninklijke onderscheiding

Op 23 juni ontving Egbert Reijnen een koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau). Burgemeester Gebben van gemeente Renkum omschreef bij de uitreiking de verdiensten als volgt:

“Egbert Reijnen is een voorvechter van gedegen onderzoek naar autisme. Het Dr. Leo Kannerhuis is door zijn inzet hèt kennis- en expertisecentrum op het gebied van autisme in Nederland geworden. Voor de heer Reijnen stond en staat de mens met autisme altijd centraal. Binnen en buiten zijn eigen organisatie zocht hij steeds naar mogelijkheden om de positie van mensen met autisme te verbeteren. Hij stond aan de wieg van de kennisontwikkeling op het gebied van autisme en de erkenning en herkenning ervan in Nederland. Het Dr. Leo Kannerhuis ontwikkelde mede onder zijn leiding verschillende nieuwe behandel- en zorgvormen, die aan de groeiende vraag naar hulp voor autistische kinderen en jongeren het hoofd kunnen bieden.”

Egbert Reijnen blijft zich ook na zijn dienstverband bij het Dr. Leo Kannerhuis inzetten voor de (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland, maar ook daarbuiten. Hij zal zijn ambassadeurschap voor mensen met autisme voortzetten. Zo blijft hij lid van de Werkgroep van het ministerie van VWS ‘Vanuit Autisme Bekeken’.

Bron: Dr. Leo Kannerhuis