Academische werkplaatsen autisme van start

Reach-AutDe twee academische werkplaatsen, Reach-Aut en Samen Doen, gestimuleerd vanuit ZonMw, zijn van start gegaan. In de academische werkplaats Reach-Aut participeert Leo Kannerhuis Nederland als associated partner. Samen Doen is een andere academische werkplaats, die evenals Reach-Aut subsidie ontvangt van ZonMw voor de periode van vier jaar.

Beide werkplaatsen zullen door samenwerking bijdragen aan een landelijk dekkende kennisinfrastructuur op het gebied van autismespectrumstoornissen. Naast de subsidie van ZonMw leveren de werkplaatsen zelf een grote eigen bijdrage om hun ambities te realiseren.

De academische werkplaatsen bundelen kennis en ervaring op het gebied van autisme en gaan een verbinding aan met de commissie Vanuit Autisme Bekeken, geïnitieerd door het ministerie van VWS.  Het programma Academische Werkplaatsen Autisme komt voort uit de reactie van het kabinet op het advies ‘Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen’ van de Gezondheidsraad (2012).

Reach-Aut

Reach-Aut richt zich op thema’s die 1) voor de gehele levensloop van belang zijn, 2) die gaan over transitierijke levensfases waar aanwezige kennis te weinig benut wordt (o.a. jeugd en 55+) en 3) die complexe problematiek betreft, waar voor zorg en beleid veel winst te behalen is (o.a. klinische crisishulpverlening en multiplex gezin).

Samen Doen

Samen Doen, onder projectleiderschap van Yulius, richten zich op verdere ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven, zodat deze mensen beter kunnen participeren in de samenleving.

Lees het volledige artikel op ZonMw