9 Oktober Autismecongres; impact van comorbide problemen en autisme!

Autisme heeft tijdens de hele levensloop invloed op de ontwikkeling. Problemen komen tot uiting op alle leefgebieden. Daarom is goed omgaan met autisme erg ingewikkeld voor zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarbij beïnvloedt autisme niet alleen het functioneren van de persoon zelf, maar is er ook altijd sprake van een wisselwerking met de omgeving. Een ingewikkeld proces met een grote variatie aan factoren. Wanneer deze factoren elkaar negatief beïnvloeden ontstaan comorbide problemen op de verschillende levensgebieden, zoals opvoedings-, werk- en/of relatieproblemen. Ook kan er sprake zijn van comorbide stoornissen zoals depressie, ADHD, verslaving en/of een angststoornis.

De behandeling en begeleiding van deze bijkomende problemen zijn lang onderbelicht gebleven, niet alleen in de behandeling en begeleiding zelf, maar ook in het wetenschappelijk onderzoek. De laatste jaren is daarin een kentering zichtbaar. Het behandelen van comorbide problemen bij mensen met autisme staat dan ook niet alleen bij veel hulpverleners en instellingen hoog op de agenda, maar ook in wetenschappelijk onderzoek krijgt het meer aandacht. Ondanks deze kentering zijn er nog steeds meer vragen dan antwoorden.

Reden voor de RINO Groep om dit jaar samen met het Dr. Leo Kannerhuis, Leo Kannerhuis Nederland en Reach-Aut het Autismecongres 2015 rondom dit thema dit organiseren.

Voor meer informatie zie www.rinogroep.nl/autismecongres.