SEMINAR ZINGEVING EN LEVENSWENS BIJ AUTISME

Bekijk het programma en meld je aan!

Seminar Zingeving en levenswens bij autisme
Datum: 29 november 2017
Tijd: 13.00 – 17.30 uur
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Zingeving en gebrek aan levenswens is een actueel thema waar hulpverleners mee worstelen op professioneel en persoonlijk gebied. Wat doe je als iemand jou vertelt dat hij of zij het leven niet meer ziet zitten? En wat betekent dat voor de behandeling en begeleiding?

Tijdens het seminar wordt dit thema vanuit verschillende invalshoeken belicht. Professionals en ervaringsdeskundigen combineren hun kennis en ervaring om tot een aantal inzichten en handreikingen te komen voor de praktijk. Bekijk het programma hieronder.

Voor wie?
Het seminar is bedoeld voor zorgprofessionals en ervaringswerkers die in hun werk te maken hebben met mensen met autisme die een gebrek aan levensperspectief ervaren.
Er zijn 150 plaatsen beschikbaar.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Accreditatie wordt aangevraagd.

Klik hier om je aan te melden

Programma

12.30 – 13.00 uur Inloop
13.00 – 13.15 uur Welkom door dagvoorzitter
13.15 – 13.45 uur Suïcide en autisme: de context
Prof. Dr. Ad Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie, VU Amsterdam
13.45 – 14.15 uur Persoonlijke verhalen over het vinden van zingeving bij gebrek aan levensperspectief
Linsey Wijburg en Arnoud Aalbers, ervaringsdeskundigen Lister
14.15 – 14.45 uur Herstel en perspectief bij psychisch lijden
Dr. Wilma Boevink, hoofd User Research Center Trimbos Instituut, strategisch adviseur herstel GGNet
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 15.45 uur Hoe ga je in de hulpverleningssituatie om met gebrek aan levenswens en zingevingsvragen: een praktijkverhaal
Jim Clewell, persoonlijk begeleider en ervaringsdeskundige Lister
Dikkie Roelofsen, begeleider bij ontwikkelingsvragen en senior HEE-docent
16.00 – 16.45 uur Paneldiscussie met professionals en ervaringsdeskundigen over kwesties zoals: Hoe ga je het gesprek aan met iemand die
het leven niet meer ziet zitten? Wat is je betrokkenheid professioneel alsook op persoonlijk gebied en wat is je
verantwoordelijkheid? In welke mate dient levensperspectief onderdeel van behandeling te zijn?
16.45 – 17.00 uur Afsluiting
17.00 – 17.30 uur Borrel