Leo Kannerhuis Nederland ; Vergelijkbare en passende autisme zorg in elke regio
Leo Kannerhuis Nederland ; Een actieve autisme onderzoeks- en ontwikkelagenda
Leo Kannerhuis Nederland ; Delen van autisme kennis en expertise
Leo Kannerhuis Nederland ; Een landelijk dekkend netwerk van autisme hulpverlening
Leo Kannerhuis Nederland ; Gespecialiseerde autisme behandeling en begeleiding

Over ons

Leo Kannerhuis Nederland is een samenwerkingsverband van
GGZ-instellingen die gespecialiseerde behandeling en begeleiding bieden aan cliënten met autisme op locaties verspreid over Nederland.

Partnerlocaties & Contact

Autisme partners Leo Kannerhuis Nederland


Leo Kannerhuis Brabant verlaat samenwerkingsverband

Franchisepartner Leo Kannerhuis Brabant heeft het besluit genomen om per 1 juli a.s. te stoppen als lid van het samenwerkingsverband Leo Kannerhuis Nederland. Deelname aan het samenwerkingsverband past niet meer bij de nieuwe strategische koers die Leo Kannerhuis Brabant gaat varen.

De naam Leo Kannerhuis Brabant vervalt en de organisatie zal per 1 juli verder gaan onder de naam Expertisecentrum Autisme Amarant Groep.


Toolkit voor behandeling allochtone kinderen met autisme

In Nederland worden veel minder allochtone dan autochtone kinderen met autisme behandeld. Ook de kans op succesvolle behandeling is lager bij allochtone kinderen.

In opdracht van Leo Kannerhuis Nederland is onderzoek gedaan naar de oorzaken hiervan. Ook is een toolkit ontwikkeld voor hulpverleners met aanbevelingen om diagnostiek en behandeling van allochtone kinderen te verbeteren.

Lees meer…